Statistiky

Statistika

Začátek

Max počet

Efekt

Životy

5

20

Zvyšuje počet životů

Snášenlivost

5

20

Zvyšuje maximální počet bodů toxicity

Regenerace

1

10

Určuje, kolik životů se regeneruje za 1 týden

Odolnost

2

20

Započítává +n do obrany

Boj se železným mečem

2

20

Započítává +n do útoku proti běžným bytostem

Boj se stříbrným mečem

2

20

Započítává +n do útoku proti magickým bytostem

Odolnost vůči toxicitě

1

5

Určuje, kolik toxicity se odbourá za 1 týden