Hlavní příběhové úkoly

5. Etapa – Zaklínačské meče

Zaklínač bez meče, není zaklínač. Každý zaklínač nosí dva meče. Jeden stříbrný na magické bytosti a ocelový na lidi. Stříbrný meč se vyrábí ze tří runových kamenů. Ocelové meče se vyrábí ze tří kousků meteorické rudy. Tyto velice vzácné suroviny není jednoduché najít, ale někteří kováři jí stále mají z dob před velkou válkou.

Možnosti jak získat meteorickou rudu:

  • Odměna za prezentaci o koníčkách (mimo skautu)
  • Lze si jí koupit na tržišti
  • Odměna za zápis z výpravy navíc
  • V případě, že během měsíce nalezneš poklad, nalezneš i meteorickou rudu

Možnosti jak získat runové kameny

  • Můžeš si o ní zažádat u svého mistra
  • Lze si jí koupit na tržišti
  • Odměna za zápis z výpravy navíc
  • V případě, že během měsíce nalezneš poklad, nalezneš i runový kámen

4. Etapa – Zaklínačské dovednosti

Mezi základní dovednosti zaklínačů patří schopnost srážet šípy, házet petardy a těžké kameny, boj muž proti muži, ale i zručnost a vytrvalost.

3. Etapa – Kartograf

Každý zaklínač si na svých výpravách musí kreslit mapu. Proč? Co kdyby náhodou narazil na někoho, kdo mu chce zadat práci. Měl by si ji zakreslit. Zaklínač se většinou neztrácí, ale i kdyby se ztratil, pomocí mapy se najde.

2. Etapa – Oprava pevnosti

Vítejte v Kear Morhen. V naší staré zaklínačské zřícenině. Tato pevnost prodělala nejednu bitvu, no a taky podle toho vypadá. To se musí změnit, musíme zajistit zásobování dřevem, jídlem, vodou a kameny. Ať tu můžeme v klidu cvičit v opraveném hradu.

1. Etapa – Noví zaklínači

Svět bude zničen. Svět pohasne. Záře lidstva potemní. My jsme řád Krkavce a vy budete zničeni.